Fiskeri i oktober 🐟

I oktober måned byder efterårets os for alvor velkommen, og under vandoverfladen sker der ting og sager. De gule og røde farvenuancer, der klæder træer og buske - giver nu også genlyd under vandoverfladen.

Gydeklar fisk og rovfisk på jagt efter føde

Laks og havørreder har iklædt sig deres gyldenbrune heldragt, og er klar til at gyde. gedder og aborrer er i fin form, og torsk trækker tættere på land for at jage krabber. Fiskeriet i oktober er spændende!

Fisk med aftagende/tiltagende fiskeri i oktober

Hornfisk
Karpe
Suder

Fisk ude af sæson i oktober

Multe
Pighvar
Slethvar
Krebs

Havørred- og laksefiskeri i oktober

Det er netop her i oktober, at både havørred og laks er særdeles aktive. De har iført sig deres gyldenbrune heldragt, og gør sig gydeklar.

Der er derfor ekstra megen aktivitet i de huller og slyngninger, hvor fiskene står om dagen. Der er også en vældig aktivitet i de lavvandede områder, hvor fiskene opholder sig om natten.

Begge fiskearter har skiftet fra deres letgenkendelige sølvfarvede skæl, til en mere brunlig gydedragt, og hannerne har udviklet deres særlige krog og lyse side.

Geddefiskeri i oktober

Besøger man en sø eller mose vil man ligeså opleve en vældig aktivitet her i oktober måned.

Efterårsgedder er i særlig fin form på denne årstid, hvor vandets temperatur er perfekt for netop denne fiskeart. Man kan derfor være heldig at opleve de ekstra store gedder svømme tættere på land. Dette holder ved her i oktober og lidt ind i november.

Brakvands aborrefiskeri i oktober

En populær fiskeart i de danske søer er aborren. Her i oktober måned er den i ekstra fin form! Forårsgydningen er overstået for mange måneder siden, og den har siden da taget godt på i løbet af sommeres ædegilder.

Den store brakvands aborre er netop nu på vej mod ferskvandsområderne. De kan mærke at efteråret er på vej og at vinteren er lige om hjørnet. Brakvands aborren kan ikke overleve ved lave temperatur i at for salt vand, hvorfor den helt naturligt søger ferskvand for vinteren.

På vej til ferskvandsområderne jagter aborren føde i store mængder. Den skal ikke risikere at gå en vinter i møde uden godt med sul på kroppen. Når først vinteren har meldt sin ankomst falder dens spiselyst.

Torskefiskeri i oktober

Sæsonen for kysttorsk nærmer sig og vi kan snart atter begive os i retning af de danske kyster og fange den eftertragtede spisefisk.

I løbet af de næste par måneder vil torsken trække tættere på kysten i jagten krabber, som er deres yndlingsspise. Har man været på fiskekutter i vintermånederne vil man formentlig have oplevet en torsk eller to, som havde en krabbe i maven.

Torskene glider henover tangskovene på havets bund alt i mens de spejder efter krabber. Det er netop i denne tid, at specielt en rødgul wobler kan komme til sin ret. Dens bevægelser henover havets bund er uimodståelige for torsken.