Ålekvabbe Sæson 2021

Ålekvabbe, Zoarces viviparus, er en fisk med en langstrakt krop og forholdsvis stort hoved. Fisken er meget smidig og en forholdsvis god svømmer. Den ligner trods navnet ikke en Ål. Skarven er en af hovedfjenderne. Ålekvabben er en fiskeart i gruppen ålekvabber.

ålekvabbefiskeri i April 🐟

Det er højsæson for ålekvabbefiskeri i april. ålekvabbefiskeri er nogenlunde på niveau med marts, og mulighederne for at fange en Ålekvabbe vil være mere eller mindre de samme i maj, som her i april.

Fiskekalender Ålekvabbe

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson

Mindstemål for Ålekvabbe

  • Saltvand: 23 cm

Fredningsperiode for Ålekvabbe

  • Saltvand: 15. september – 31. januar