Bækørredfiskeri & sæson 2021

Bækørreden er en underart af ørred. Den klækkes i et vandløb og tilbringer hele sit liv der. Hvis den var vandret til en sø, ville den være blevet til en søørred. Langt de fleste ørreder vælger dog at svømme ud i havet og blive til havørreder, der altid har været den dominerende form.

Bækørredfiskeri i Januar 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for bækørredfiskeri i januar. Bækørredfiskeri er nogenlunde på niveau med december, og mulighederne for at fange en bækørred vil være mere eller mindre de samme i februar, som her i januar.

Fiskekalender Bækørred

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson
Bækørred

Mindstemål for bækørred

  • Ferskvand: 30 cm

Fredningsperiode for bækørred

  • Ferskvand: 16. november – 15. januar