Bækørred Sæson 2021

Bækørreden er en underart af ørred. Den klækkes i et vandløb og tilbringer hele sit liv der. Hvis den var vandret til en sø, ville den være blevet til en søørred. Langt de fleste ørreder vælger dog at svømme ud i havet og blive til havørreder, der altid har været den dominerende form.

Bækørredfiskeri i April 🐟

Vi er i en overgangsperiode for bækørredfiskeri fiskeri i april - dog ofte med gode fangster. Bækørredfiskeri er faldende sammenlignet med marts, og mulighederne for at fange en bækørred falder i maj.

Fiskekalender Bækørred

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson

Mindstemål for bækørred

  • Ferskvand: 30 cm

Fredningsperiode for bækørred

  • Ferskvand: 16. november – 15. januar