Fiskekalender Havørred - alt du skal vide om Havørred sæson 2021

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson

Havørredfiskeri i Oktober 🐟

Det er højsæson for havørredfiskeri i oktober. Havørredfiskeri er nogenlunde på niveau med september, og mulighederne for at fange en havørred falder i november.

Havørred

Hvornår er det havørred sæson i Danmark?

Den danske havørred sæson starter så småt op i februar, topper fra marts til oktober og aftager igen i november.

Uanset årstiden - forår, sommer eller efterår, så er havørreden den nok mest eftertragtede fisk blandt os danske lystfiskere.

Havørreden kan fanges ved alle danske kyster. Fiskearten trives i øvrigt bedst ved 8 - 13 grader varmt vand, hvor den sprudler af energi og søger føde. Det er netop i denne tid, at vi lystfiskere har størst chance for fangst.

Hvad hedder havørred på andre sprog?

Fisker man i danske farvande og eller benytter sig af f.eks. en dansk fiskekalender, så vil man primært støde på det danske eller måske latinske navn for havørred.

Det kan dog være rart også at kende navnet for selvsamme fiskeart på andre sprog, så man kan bedrive havørredfiskeri både nord og syd for Danmark.

Havørred på andre sprog:

 • Latin: Salmon Trutta Trutta
 • Tysk: Meerforelle
 • Engelsk: Sea trout
 • Svensk: Havsöring
 • Norsk: Sjøørret

Lever en havørred i fersk- eller saltvand, kan den leve begge steder?

Navnet, hav-ørred, kunne hurtigt tangere 100% saltvandsfisk, men det er ikke den fulde sandhed omkring denne fiskeart.

Havørreden starter sit liv i ferskvand hvor den vokser op. Her bliver den typisk 1-3 år af dens liv førend den søger havvandet.

Når havørreden søger havet og dermed saltvand, gennemgår den en tilpasning, der kaldes at smoltificere.

At smoltificere betyder, at fisken gennemgår en tilpasning, så den kan tåle overgangen fra ferskvand til saltvand.

Under havørredens smoltificering får den en sølvskinnende dragt (skæl). Herudover gennemgår den en række fysiologiske forandringer, der gør den i stand til at udskille salten fra havvandet.

Det er i og for sig en virkelig fantastisk transformation, der næsten ikke er til at forstå.

Hvor kan jeg fange havørred?

Man kan som udgangspunkt fange havørreder overalt langs de danske kyster.

Det bedste sted at fange havørred er kyststrækninger med rigelig føde, hvor den kan søge skjul og kan jage i ro og fred.

Havørreden foretrækker en mørk havbund med tangplanter hvor den kan gemme sig.

Du vil derfor med garanti ikke fange havørreder på sandbund. Man skal aldrig sige aldrig, men sandsynligheden er umådelig lav.

Få mit input til hvor du mere præcist kan fange havørred i Danmark lige herunder.

Havørred i Limfjorden og andre gode fiskesteder

Der findes mange gode steder at fange havørred. Det kunne f.eks. være i Limfjorden hvor netop havørredfiskeri er utroligt populært.

Herudover findes der mange andre gode kyststrækninger hvor chancen for fangst er rigtig god.

Her kan du fange havørred i Nordjylland:

 • Skagen
 • Strandby
 • Frederikshavn
 • Sæby
 • Limfjorden
 • Øster Hurup
 • Mariager Fjord

Her kan du fange havørred på Djursland:

 • Fjellerup strand
 • Bønnerup Strand
 • Gjerrild klint
 • Stensmark
 • Elsegårde
 • Ebeltoft vig
 • Sletterhage
 • Kaløvig
 • Knebel vig
 • Skødshoved strand

Her kan du fange havørred i Jylland:

 • Horsens fjord
 • Vejle fjord
 • + områderne i Nordjylland og på Djursland, som nævnt længere oppe

Her kan du fange havørred på Sjælland:

 • Stevns rundt
 • Møn rundt
 • Køge Bugt

Hvornår fanger man havørred?

Sæsonen for havørredfiskeri starter, på papiret, omkring februar og stilner igen af omkring november. Det er specielt i marts, april og maj måned, at arten er ekstra aktiv og søger føde helt tæt på kysterne.

Havørredfiskeri om foråret er en stor succes for enhver med trang til lystfiskeri.Til trods for den ellers lange havørred sæson, så er det netop i foråret, at man oplever størst aktivitet fra arten og dermed har størst chance for bid og fangst.

Efteråret er ligeså et godt tidspunkt for havørredfiskeri. Det er netop på denne tid af året, at ørredens gydevandring er igangsat.

Fiskens gydevandring forestår omkring august og september måned. Det netop i disse måneder, at de er ekstra kative nær kysten i både fjord og bugter.

Chancen for at fange en havørred er stor, både sommer, forår og efterår!

Hvilket fiskegrej kan jeg fange havørred med?

Når det kommer til valg af havørred fiskegrej, så er der flere muligheder.

Uanset om du planlægger fangst af ørred i salt- eller ferskvand, så kan du udøve både fluefiskeri, spinnefiskeri og naturlig agn.

Fluefiskeri efter havørred er specielt godt i aften-, natte- og morgentimerne. Vælg en stor flue, så den nemt kan spottes på havoverfladen og virke tillokkende for fisken.

Specielt i foråret og efteråret, hvor vandet kan være mere uklart og koldt, så vælg en synkeline og store fluer med tydelige markeringer og farvenuancer. Både synkeline og den visuelt meget synlige flue vil næsten med garanti få ørredens opmærksomhed.

Vil du udøve havørredfiskeri fra kyst, så bør du gøre dig i spinnefiskeri med et godt spinnehjul og en kyststang på 8 - 10 fod. Vælg lange og smalle blink, der efterligner havørredens yndlingsspise - Tobis fisken.

En kompakt kystwobler kan også anbefales.

Et godt tip vil være, at du fisker højt efter havørred. At fiske betyder, at du forsøger at få flue eller blink så højt op i luften inden emnet rammer vandet, så det giver en mørk plet mod lyset. Det fanger fiskens interesse!

En god tommelfingerregel ved havørredfiskeri, men også ved anden fiskeri vil være, at man har en langsom indspinning. Det giver en livlig gang i vandet og gør emnet interessant som føde.

Husk dog lige på, at du skal have tilstrækkelig fart på din indrulning til, at din agn ikke sætter sig fast i havbunden undervejs.

🎣 Hvordan fanger man havørred?

Man fanger havørred på steder langs kysten, hvor ørreden har skjul og kan jage, f.eks. mørk bund, tang o.l. Undgå sandbund da det ikke giver havørred fangst.

🌊 Hvordan fanger man havørred fra kysten?

Du kan fange havørred fra kysten med en spinnestang og lange small blink, som minder om havørredens føde; tobis fisken. Kompakte kystwoblere kan også anbefales.

📍 Havørredfiskeri i Limfjorden, er det godt?

At fiske havørred i Limfjorden er et godt sted at starte! Limfjorden er kendt for bl.a. sit store havørred fiskeri, og chancerne for fangst er store.

📍 Havørred Sjælland, hvor kan jeg fiske?

Du kan fiske havørred på Sjælland her:

 • Stevns, kysten rundt
 • Møn, kysten rundt
 • Køgebugt

📍 Havørred Nordjylland, hvor kan jeg fiske?

Havørredfiskeri i Nordjylland er yderst populært. Du kan bl.a. fiske havørred her:

 • Frederikshavn
 • Limfjorden
 • Mariager Fjord
 • Skagen
 • Strandby
 • Sæby
 • Øster Hurup

📍 Havørred Jylland, hvor kan jeg fiske?

Du kan fiske havørred I Jylland her:

 • Horsens fjord
 • Vejle fjord

📍 Havørred Djursland, hvor kan jeg fiske?

Du kan fiske havørred på Djursland her:

 • Bønnerup Strand
 • Elsegårde
 • Ebeltoft Vig
 • Fjellerup Stand
 • Gjerrild Klint
 • Kaløvig
 • Knebel Vig
 • Skødshoved Strand
 • Sletterhage
 • Stensmark

Fang en havørred

Fiskegrej til havørred, som du bør pakke i fisketasken, når du skal fange en havørred i Danmark

Mindstemål for havørred

 • Saltvand: 40 cm

Fredningsperiode for havørred

 • Saltvand: 16. november – 15. januar

Fakta om havørred

Havørred er den havvandrende form af arten ørred. Der findes tre livsformer for ørreden nemlig bækørred, søørred og havørred. Ørreden fødes i ferskvand og vokser op der. Hvis den vælger at forblive i vandløbet, bliver den til en bækørred. Hvis den vandrer til en sø, bliver den til en søørred.