Helt fiskeri & sæson 2020

Helten er en laksefisk, som lever i ferskvand og brakvand. Det er en god spisefisk, og den er genstand for fiskeri af både erhvervsfiskere og lystfiskere. Helten er nært beslægtet med snæbelen.

Helt fiskeri i Oktober 🐟

Det er højsæson for helt fiskeri i oktober. Helt fiskeri er nogenlunde på niveau med september, og mulighederne for at fange en helt falder i november.

Fiskekalender Helt

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson

Mindstemål for helt

  • Ferskvand: 36 cm

Fredningsperiode for helt

  • Ferskvand: 1. november – 31. januar