Helt Sæson 2021

Helten er en laksefisk, som lever i ferskvand og brakvand. Det er en god spisefisk, og den er genstand for fiskeri af både erhvervsfiskere og lystfiskere. Helten er nært beslægtet med snæbelen.

Helt fiskeri i April 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for helt fiskeri i april. Helt fiskeri er faldende sammenlignet med marts, og mulighederne for at fange en helt vil være mere eller mindre de samme i maj, som her i april.

Fiskekalender Helt

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson

Mindstemål for helt

  • Ferskvand: 36 cm

Fredningsperiode for helt

  • Ferskvand: 1. november – 31. januar