Helt fiskeri & sæson 2021

Helten er en laksefisk, som lever i ferskvand og brakvand. Det er en god spisefisk, og den er genstand for fiskeri af både erhvervsfiskere og lystfiskere. Helten er nært beslægtet med snæbelen.

Helt fiskeri i Januar 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for helt fiskeri i januar. Helt fiskeri er nogenlunde på niveau med december, og mulighederne for at fange en helt vil være mere eller mindre de samme i februar, som her i januar.

Fiskekalender Helt

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson

Mindstemål for helt

  • Ferskvand: 36 cm

Fredningsperiode for helt

  • Ferskvand: 1. november – 31. januar