Hvilling Sæson 2021

Hvillingen er benfisk i torskefamilien. Den findes fra det vestlige Middelhav til Nordnorge og Island. Den træffes i alle indre danske farvande og den vestlige Østersø.

Hvillingfiskeri i April 🐟

Det er højsæson for hvillingfiskeri i april. Hvillingfiskeri er nogenlunde på niveau med marts, og mulighederne for at fange en hvilling vil være mere eller mindre de samme i maj, som her i april.

Fiskekalender Hvilling

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson