Hvillingfiskeri & sæson 2021

Hvillingen er benfisk i torskefamilien. Den findes fra det vestlige Middelhav til Nordnorge og Island. Den træffes i alle indre danske farvande og den vestlige Østersø.

Hvillingfiskeri i Januar 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for hvillingfiskeri i januar. Hvillingfiskeri er nogenlunde på niveau med december, og mulighederne for at fange en hvilling vil være mere eller mindre de samme i februar, som her i januar.

Fiskekalender Hvilling

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson