Karpefiskeri & sæson 2021

Karpen er en karpefisk i karpefamilien. Fisken er en udbredt ferskvandsfisk i eutrofierede søer og større vandløb i Europa og Asien, men den er blevet indført over hele verden. Den kan blive op til 1,2 meter lang og veje op imod 40 kg. Den ældste kendte karpe blev 47 år gammel.

Karpefiskeri i Januar 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for karpefiskeri i januar. Karpefiskeri er nogenlunde på niveau med december, og mulighederne for at fange en karpe vil være mere eller mindre de samme i februar, som her i januar.

Fiskekalender Karpe

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson