Multefiskeri & sæson 2021

Multe er en subtropisk fisk af multefamilien Mugilidae i ordenen Pigfinnefisk, der kommer til Danmark særligt om sommeren. I forbindelse med det varmere klima her i landet de senere år er fisken også begyndt at yngle her.

Multefiskeri i Januar 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for multefiskeri i januar. Multefiskeri er nogenlunde på niveau med december, og mulighederne for at fange en multe vil være mere eller mindre de samme i februar, som her i januar.

Fiskekalender Multe

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson

Mindstemål for multe

  • Saltvand: 20 cm