Pighaj Sæson 2021

Pighaj er en mindre haj, som lever i store dele af verden – dog ikke omkring polerne og i troperne. Den er holder primært til i kystområderne, især bugte og flodudmundinger, men er også i stand til at dykke ned til omkring 1.400 meters dybde.

Pighaj fiskeri i April 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for pighaj fiskeri i april. Pighaj fiskeri er nogenlunde på niveau med marts, og mulighederne for at fange en pighaj vil være tiltangede i maj.

Fiskekalender Pighaj

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson