Sandart Sæson 2021

Sandart er en gråbrun rovfisk i familie med aborren. Sandarten kan blive op til 1 meter og veje over 10 kilogram. Den største danske lystfiskerfangede sandart blev fanget i Haraldsted sø den 15. november 1978 og vejede 11 kg. Arten er udsat i en række danske søer og er en yndet spisefisk.

Sandartfiskeri i April 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for sandartfiskeri i april. Sandartfiskeri er nogenlunde på niveau med marts, og mulighederne for at fange en sandart vil være mere eller mindre de samme i maj, som her i april.

Fiskekalender Sandart

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson

Mindstemål for sandart

  • Ferskvand: 50 cm

Fredningsperiode for sandart

  • Ferskvand: 1. maj – 31. maj