Sudefiskeri & sæson 2020

Suderen, er en grøn karpefisk som lever nær bunden i søer og moser. Opholder sig især ved vandplanter, åkandestængler, siv og nedsunkne grene. Lever af snegle, muslinger, dafnier og forrådnede plantedele og bliver derfor også kaldt "mosens skraldemand".

Sudefiskeri i Oktober 🐟

Fiskesæsonen for sudefiskeri er aftagende/tiltagende i oktober. Sudefiskeri er faldende sammenlignet med september, og mulighederne for at fange en sude falder i november.

Fiskekalender Sude

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson