Sudefiskeri & sæson 2021

Suderen, er en grøn karpefisk som lever nær bunden i søer og moser. Opholder sig især ved vandplanter, åkandestængler, siv og nedsunkne grene. Lever af snegle, muslinger, dafnier og forrådnede plantedele og bliver derfor også kaldt "mosens skraldemand".

Sudefiskeri i Januar 🐟

Det er desværre ikke fiskesæson for sudefiskeri i januar. Sudefiskeri er nogenlunde på niveau med december, og mulighederne for at fange en sude vil være mere eller mindre de samme i februar, som her i januar.

Fiskekalender Sude

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson