Sude Sæson 2021

Suderen, er en grøn karpefisk som lever nær bunden i søer og moser. Opholder sig især ved vandplanter, åkandestængler, siv og nedsunkne grene. Lever af snegle, muslinger, dafnier og forrådnede plantedele og bliver derfor også kaldt "mosens skraldemand".

Sudefiskeri i April 🐟

Vi er i en overgangsperiode for sudefiskeri fiskeri i april - dog ofte med gode fangster. Sudefiskeri er tiltagende sammenlignet med marts, og mulighederne for at fange en sude vil være tiltangede i maj.

Fiskekalender Sude

Få eller meget små fisk
Fiskeriet er aftagende/tiltagende
Overgangsperiode, ofte med gode fangster
Højsæson