Fisketur - din tur med kutter starter her!

En fisketur på havet med en fiskekutter er en af de sjoveste måder hvorpå man kan dyrke havfiskeri i Danmark. Det er i sandhed en oplevelse for alle! Her på Fiskekalenderen.dk får du vores fisketur guide med en oversigt over havne der sejles ud fra samt hvilke vande man kan fiske i.

Hvor kan jeg komme på fisketur med fiskekutter?

Udvalget af fisketure med fiskekutter et stort og man kan finde ture rundt om i hele landet. Lige fra den jyske vestkyst med høj søgang til Østdanmark hvor Øresund er lystfiskernes foretrukne fiskested.

Skipperne på de forskellige både er i daglig kontakt med erhvervsfiskerne, der om nogen ved hvor i området der er fisk på en given dag.

De fleste kutterture varer mellem 3 - 4 timer, hvilket i nogle tilfælde inkluderer sejlads og i andre kommer der herudover. Man tager typisk fra land omkring kl. 7 og er retur i havnen omkring middag.

De lange fisketure med kutter kan vare alt mellem 8 - 20 timer. Det er ofte på de lange ture, at man fisker på de bedste pladser, værende på vrag og over stentoppe. Det er nok også på disse ture, at man mister flest pirke da de kan sætte sig fast i vrag, sten, havbund, ålegræs o.l.

Lystfiskerens tip til at minimere chancen for at miste sin pirk på bunden vil være, at man udskifter sin trekrog med en enkeltkrog. Pirken vil fortsat kunne fange de torsk der vil bide på.

På fisketur med kutter efter torsk

Dykker man ned i en fiskekalender vil man hurtigt se, at torsk kan fanges hele året rundt, men torskefiskeriet topper dog i perioden januar til marts. Det er nemlig i denne periode at torsk samles i store stimer for at gyde.

I sommerperioden kan man fange kysttorsk med lettere fiskegrej - blink, spinnere o.l. De kæmper i øvrigt utroligt godt i denne periode og man får en anderledes oplevelse end hvis man fisker i de kolde måneder.

Til torskefiskeri fra kutter skal du bruge:

 • En pirkestang på 180 - 240 cm, som kan bære en pirk på op mod 500 gram
 • Et multihjul med fletline på 0,225 - 0,30 mm, eller nylonline på 0,45-0,60 mm
 • En omgang pirke på mellem 200 - 500 gram, så du kan variere alt efter strømmen i vandet
 • En omgang sprutteforfang

Pirkefiskeri er i og for sig ikke spor svært, da det i alt sin enkelthed går ud på, at man lader sin pirk komme til havets bund - hvorefter man trækker op og ned i en kontrolleret bevægelse.

Valg af pirk til din fisketur med kutter bør afgøres af strømmen i vandet. Ofte kan man nøjes med en prik på 200 - 300 gram og et sprutteforfang. Tager strømmen til bør du også have en pirk på 500 gram i fisketasken - så er du også forberedt på kraftig strøm, og kan fortsat holde pirken ved bunden.

Er strømmen for kraftig og er en 500 gram pirk ikke nok, eller har du glemt den tunge pirk - så kan det være en fordel at fiske uden sprutteforfang. Forfanget bliver trukket afsted med strømmen, og kan måske være årsagen til, at din pirk ikke når bunden.

I sommerperioderne kan det være en fordel at tage på fisketur med gummidyr eller jigs, da de bevæger sig mere livligt - det elsker torskene!

Lystfiskerens 3 tips til torskefiskeri fra kutter

 1. Pak altid et godt udvalg af forskellige pirke med forskellig vægt
 2. Vær’ klar til at fire ned når skipper ringer med klokken - først til bunds har størst chance for fisk
 3. Øg dine chancer for at fange torsk med et sprutteforfang

På fisketur med kutter efter sild

Silden svømmer ind i Øresund omkring marts måned, og opholder sig her godt ind i juni. De kommer til Danmark for at gyde og formere sig, og der kommer mange sild.

Man kan fange efterårssild fra september og til begyndelsen af december måned afhængigt af vejret. Selve fisken er som sådan den samme, fortsat en sild, men den er bare ekstra stor i slutnigen af året efter en sommer med masser af føde. Er man på fisketur med kutter efter sild, og finder skipper stimerne med de store efterårssild - så er der næsten ingen begrænsninger for hvor mange man kan hive i land. Man vil ofte opleve at samtlige kroge på ens sildeforfang er besat med fisk.

Husk dog aldrig at tage flere fisk end hvad du selv har brug for.

Af fiskegrej til sildefiskeri fra kutter skal du bruge:

 • En spinne- eller pirkestang med en længde på 180 - 270 cm. Stangen skal kunne holde til en pirk på op mod 150 gram, evt. plus vægten af sildeforfanget, som dog ikke vejer det store
 • Et multihjul eller andet fastspolehjul med påmonteret flettet line på 0,17 - 0,25 mm eller en nylonline på 0,30 - 0,40 mm
 • En håndfuld pirke på mellem 50 - 150 gram
 • Rigelig med sildeforfang

Pak gerne lidt ekstra fiskegrej når du skal på fisketur efter specielt sild. Med de mange kroge der er monteret på et sildeforfang, typisk 2-5 kroge - vil man fra tid til anden blive filtret ind i andres line eller ens egen. Så er det nemmere at skifte til et nyt forfang, frem for at skulle bruge kostbar tid på din fisketur til at filtrere det ud.

Når skipper ringer med klokken og siger der er sild følger der også ofte information omkring hvor i vandet de står. Får du ikke fat i denne detalje kan du spørge en sidemand - ellers er det forholdsvis nemt at finde ud af:

 1. Fir sildeforfanget helt ned på bunden
 2. Fisk hele vejen op med små nyk i stangtoppen

Sværere er det ikke at fange sild fra kutter… Man vil ofte opleve, at specielt sild står blot 3-15 meter under havoverfladen. Har skipper derfor lagt sig et sted og meldt sildefiskeri, men du vil undgå dem - så fisk ved bunden.

Lystfiskerens 3 tips til sildefiskeri fra kutter

 1. Optimer dit fiskeri ved at tilføje ægte fiskeskind på forfangets kroge
 2. Vær om muligt først i vandet når skipper ringer med klokken
 3. Gå til bunden og fisk op ad i nyk indtil du finder sildestimen

På fisketur med kutter efter makrel

Makrel er en sommergæst de fleste lystfiskere drømmer om at fange. De er desværre efterhånden en sjældenhed og i nogle sæsoner fanges der næsten ingen makreller.

Makrellen nærmer sig de danske vande i juni og bliver her som oftest helt indtil august. Makrellen er en bomstærk fisk og en rigtig sjov en af slagsen at få på krogen. Blandt lystfiskere kaldes makreller også minitun, grundet deres evne til at kæmpe hårdt for at slippe væk igen.

Finder skipper en stime med makreller kan man være heldig at fange mange på kort tid.

Til makrelfiskeri skal du bruge følgende fiskegrej:

 • En spinnestang eller pirkestang med en længde på 180 - 270 cm, og med mulig for brug af pirk op til 200 gram
 • Et multihjul eller fastspolehjul med fletline på 0,17 - 0,25 mm, eller en nylonline på 0,30 - 0,40 mm
 • En håndfuld pirke eller lodder på 50 - 200 gram /stk
 • Et par makrelforfang

Til at finde makrelstimens højde i vandet kan man bruge samme fremgangsmåde, som til sildestimerne. Fir linen helt til bunds, fisk op gennem vandet. Ligesom med sild vil makreller også ofte blot stå 3-15 meter under overfladen.

Lystfiskerens 3 tips til makrelfiskeri fra kutter

 1. Vælg et makrelforfang med maks 2-3 kroge, flere kan være svære at styre når der først er fangst
 2. Forsøg dig med fiskeri i forskellige dybder
 3. Vær klar med fiskestangen når skipper ringer med klokken

Behold kun de makreller du selv kan spise, og sæt resten skånsomt ude igen.

På fisketur med kutter efter fladfisk

De fleste fiskekuttere rundt om i Danmark laver specielle fladfisketure. Her er teknikken, at man driver langsomt henover fladfiskenes pladser, og fisker dem på bunden med sandorm eller børsteorm.

De fleste fladfisk kan fiskes hele året, men det er specielt i forår og efterår, at man har stor succes med fangst af den velsmagende fisk. Du kan også se ned i en fiskekalender for hvornår de enkelte fladfiskearter er i sæson, og hvornår du skal tage på fisketur efter rødspætte, ising, slethvar, pighvar, skrubbe m.m.

Til fladfisk fiskeri fra kutter skal du bruge:

 • En spinne- eller pirkestang på 180 - 270 cm med mulighed for brug af lodder på op mod 30 - 100 gram
 • Et fastspole- eller multihul med fletline på 0,17 - 0,25 mm eller nylinline på 0,30 - 0,40 mm
 • Et par lodder på mellem 30 - 100 gram
 • Et par fladfiskeforfang
 • At være på fisketur med kutter og gå efter fladfisk er forholdsvis simpelt. Er man ude med kutter vild den ofte lægge sig på den ene side af fladfiskepladserne, og lade kutteren driver henover, alt i mens, at alle mand ombord fisker på bunden.

  Der findes forskellige forfang med forskellige lokke elementer påsat. Til drivfiskeri er forfang med flydeperler at foretrække. De holder krog og madding højt i vandet. Fisken kan derfor nemmere se krogen, og man kan (måske) undgå bundhug.

  Lystfiskerens 3 tips til makrelfiskeri fra kutter

  1. Fisk med flydende perler på forfanget
  2. Brug altid friske sand- eller børsteorme - de fanger bedst!
  3. Vælg forfang med kraftige farver til uklart vand, og neutrale farver til klart vand